Loading

Chuyện Rap Việt:Ricky Star ham chơi quên chị…

#RapViệt #Rap_Việt #RapViet #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí Đón xem #Rap_Việt lúc 20H Thứ 7 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON #RapViệt #RapperViet #Rapper #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí #TVShow #Touliver #JustaTee #Rhymastic…

EP.7 : HASSADIN – BACK TO THE WAR…

จากเสียงเรียกร้องของทุกคนว่าอยากเห็นเค้าคนนี้กลับมาอีกครั้ง "HASSADIN" คือแร็พเปอร์ที่มีอินเนอร์รุนแรงและการใช้คำว่า ค_ย ที่ทรงพลัง แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้อารมณ์และถ้อยคำที่รุนแรงนั้นแฝงแนวคิดและมุมมองบางอย่างที่น่าทึ่งอยุ่มากมาย EP. นี้เราไปค้นหาคำตอบภายใต้เงาดำจากสายตาของเค้ากันใน "BACK TO THE WAR" EP.7 HOST เฟ่ย FEIFEI - http://facebook.com/fei555 ต้าร์ ARTIϟTRYX - http://facebook.com/MaSTaRMinD EDITOR : 99.26% #HASSADIN #BACKTOTHEWAR #RAPISNOW #TWIO - - - - - -…

Chuyện Rap Việt: G.Ducky – Ricky Star đồng…

#RapViệt #Rap_Việt #RapViet #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí Đón xem #Rap_Việt lúc 20H Thứ 7 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON #RapViệt #RapperViet #Rapper #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí #TVShow #Touliver #JustaTee #Rhymastic…

Chuyện Rap Việt: Thầy Wowy dạy kèm 2…

#RapViệt #Rap_Việt #RapViet #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí Đón xem #Rap_Việt lúc 20H Thứ 7 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON #RapViệt #RapperViet #Rapper #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí #TVShow #Touliver #JustaTee #Rhymastic…

Hành trình Rap Việt: Siêu phẩm xém tí…

#RapViệt #Rap_Việt #RapViet #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí Đón xem #Rap_Việt lúc 20H Thứ 7 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON #RapViệt #RapperViet #Rapper #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí #TVShow #Touliver #JustaTee #Rhymastic…

Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu – Min…

#RapViệt #Rap_Việt #RapViet #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí Đón xem #Rap_Việt lúc 20H Thứ 7 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON #RapViệt #RapperViet #Rapper #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí #TVShow #Touliver #JustaTee #Rhymastic…

Loading

Chuyện Rap Việt: MCK được Karik tặng giày…

#RapViệt #Rap_Việt #RapViet #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí Đón xem #Rap_Việt lúc 20H Thứ 7 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON #RapViệt #RapperViet #Rapper #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí #TVShow #Touliver #JustaTee #Rhymastic…